Chestiunea regimurilor matrimoniale este una  ce necesita ample analize, mai ales datorita faptului ca  ultima  jumatate de secol a impus in constiinta oamenilor  conceptia  imposibilitatii de a crea,  in materia raporturilor patrimoniale dintre soti, un alt cadru juridic  decat  cel al comunitatii legale, imperativ  reglementat de lege prin fostul cod al familiei.

Chiar daca la incheierea unei casatorii  primordiale sunt relatiile  personale  dintre soti,  stabilirea  si  conturarea unui cadru  concret in privinta  raporturilor patrimoniale dintre ei nu este deloc de neglijat.  Personal  afirm  cu tarie ca  acest lucru este de fapt o necesitate izvorata  din nevoile  primare si primordiale ale familiei, regimul matrimonial ales  functionand  in esenta ca un instrument  de valoare  in asigurarea echilibrului  familial, nu numai din punct de vedere material ci si din punct de vedere  subiectiv, psihologic.

Nadajduim ca  vocatia educativa a normei juridice   isi va indeplini rolul, astfel incat se va ajunge, in timp,  ca inaintea  incheierii unei casatorii viitorii soti sa  discute si sa-si aleaga  regimul matrimonial cu aceeasi usurinta  cu care  abordeaza problematica  obisnuita a  familiei, fara antagonisme sau preconceptii.  Chiar daca  reglementarea juridica adusa de noul cod civil  in materia regimurilor matrimoniale  este, dupa unii autori, insuficient  de moderna, cred ca  ea este totusi suficienta  in situatia economica si sociala  actuala.  Odata  cu   formarea unei alte constiinte colective  cu privire la   notiunea discutata, in raport de aceasta si in functie de nevoile  economice si sociale,  calea  adoptarii unor alte  reglementari legale este deschisa, nici  o norma juridica nefiind imuabila  sau vesnica.  Din  punctul meu de vedere,  in acest moment , cea mai importanta atitudine a noastra,   ca si specialisti in domeniul dreptului, este aceea de a  ajuta la formarea unei practici  unitare si la concretizarea unor teorii viabile  in domeniu.

NOTIUNEA  DE REGIM MATRIMONIAL

Regimul matrimonial este – intr-o definitie succinta –  acel sistem de reguli juridice  care guverneaza  drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor, atat in raporturile  dintre acestia cat si in raporturile lor cu terte persoane.Remarcam deci faptul ca , desi  denumirea institutiei  sugereaza  notiunea de “casatorie” ( de la latinescul “matrimonium”) care presupune in primul rand  existenta unor relatii  personale, nepatrimoniale  intre soti,  fondul  problemei il reprezinta aspectele  patrimoniale  ale casatoriei, respectiv  efectele cu caracter pecuniar ale acesteia.

Putem  spune despre regimul matrimonial ca are o natura juridica proprie  si un obiect  bivalent.  Din punct de vedere juridic,  regimul matrimonial  are un obiect complex, format din ansamblul  normelor  juridice aplicabile  precum si din ansamblul  regulilor  stabilite de soti prin conventia matrimoniala incheiata. Din punct de vedere material, regimul matrimonial are  ca obiect  atat bunurile  ca atare cat si drepturile  subiective ce poarta asupra lor.
Izvorul regimului matrimonial, scopul si justificarea existentei acestuia este casatoria, de aceea  regimul matrimonial va cuprinde numai acele raporturi patrimoniale care-si au izvorul strict in casatorie. Vor ramane in afara sferei regimului matrimonial anumite raporturi care nu-si au izvorul in casatoria sotilor, ca de exemplu obligatiile de intretinere, liberalitatile, drepturile de mostenire, motiv pentru care se poate afirma ca regimul matrimonial nu reglementeaza intreaga sfera  a relatiilor pecuniare dintre soti, ci numai pe acelea care-si au redacina strict in institutia casatoriei.

CARACTERELE JURIDICE  ALE REGIMURILOR  MATRIMONIALE

  1. Caracterul accesoriu fata de casatorie.

Casatoria reprezinta nu numai scopul   adoptarii unui regim matrimonial ci si conditia valabilitatii acestuia. Orice regim matrimonial, indiferent  de continutul sau, se adopta  strict in vederea reglementarii raporturilor patrimoniale  dintre soti, neavand  nici o  justificare in afara  existentei casatoriei acestora.

Acesta este  motivul pentru care  art. 313 NCC prevede ca  “intre soti, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua incheierii casatoriei”,  iar art 330 alin 3 NCC prevede ca  o conventie matrimoniala “incheiata inainte de casatorie produce efecte  numai de la data incheierii casatoriei”.  Similar  momentului de inceput al eficacitatii  regimului matrimonial, art 319 NCC  dispune ca  “regimul matrimonial inceteaza prin  constatarea nulitatii, anularea, desfacerea sau incetarea casatoriei”.

Asadar, atat vreme cat s-a incheiat casatoria, ea exista in mod valabil  si nu a fost desfacuta prin divort sau nu a incetat prin decesul unuia dintre soti, regimul matrimonial   se afla in fiinta, se pastreaza ca si o coordonata activa a  raporturilor patrimoniale dintre soti.  Daca  respectiva casatorie nu s-a incheiat, insa,  regimul matrimonial adoptat prin incheierea unei conventii matrimoniale  este lipsit de obiect, regulile sale  nu au aplicabilitate, este ineficient .

Nu este posibil,  juridic vorbind, ca regulile  regimurilor matrimoniale sa se aplice altor forme de convietuire, atat vreme cat art 277 NCC  interzice  expres  echivalarea altor forme de convietuire cu casatoria.

  1. Reprezinta un element  esential  si obligatoriu al casatoriei.

In conformitate cu prevederile art. 281 alin 1 NCC  declaratia de casatorie trebuie sa cuprinda, in afara altor elemente, si  “regimul matrimonial ales” de viitorii soti .  Acesta reprezinta “carta” drepturilor si obligatiilor  patrimoniale ale sotilor si , atata timp cat  cunoastem faptul ca o casatorie genereaza  efecte de natura patrimoniala, trebuie sa recunoastem  si faptul ca  este obligatorie reglementarea  acestora.

Nu exista  casatorie in lipsa unui regim matrimonial, chiar daca acesta este cel al comunitatii legale.  Nu este posibil ca  sotii  sa  hotarasca faptul ca , din punct de vedere pecuniar, ei nu se vor supune niciunui regim matrimonial. Nici macar in ipoteza in care  sotii ar declara faptul ca  nu vor achizitiona nici un bun in timpul casatoriei  nu este cu putinta sa  consideram ca  inoportuna existenta unui anumit regim matrimonial.  Chiar si atunci cand viitorii soti refuza  adoptarea unui  regim matrimonial, trebuie stiut ca ei se vor supune obligatoriu regimului matrimonial al comunitatii legale de bunuri, care constituie  regimul legal in legislatia romana actuala.

Conform prevederilor art 291 NCC “ofiterul de stare civila face mentiune  pe actul de casatorie despre  regimul matrimonial ales”.

Ori, asa stand lucrurile, chiar daca in lege nu exista o dispozitie expresa de acest gen, cred ca alegerea de catre viitorii soti a unui regim matrimonial sau declaratia acestora ca inteleg sa supuna casatoria lor regimului comunitatii legale de bunuri reprezinta  o conditie esentiala pentru incheierea casatoriei, aceasta neputand fi altfel celebrata iar ofiterul de stare civila  fiind  obligat sa refuze incheierea ei.

Nu are importanta faptul ca  in timpul casatoriei sotii au lichidat  regimul matrimonial  initial si au adoptat un altul, nici faptul ca , tot in timpul casatoriei,  sotii  au modificat   anumite elemente ale regimului lor matrimonial.  Ceea ce exista si subzista  in ciuda oricaror modificari, schimbari, inlocuiri este  nucleul  notiunii de regim matrimonial, ideea  ansamblului de reguli care coordoneaza  invariabil raporturile economice dintre soti.

  1. Se bazeaza pe egalitatea in drepturi a sotilor

Principiul egalitatii este unul constitutional, reluat  de noul cod civil atat  prin  prevederile  art. 30  referitor la egalitatea in fata legii civile  cat si, in materia pe care o analizam,  prin  dispozitiile art. 332 NCC  care stabilesc faptul ca  o  conventie matrimoniala  nu  poate “aduce atingere  egalitatii dintre soti”.

Egalitatea dintre soti  nu inseamna obligatoriu  ca  regulile regimului matrimonial ales  vor  stabili o egalitate  materiala intrinseca, nici ca  o conventie matrimoniala nu poate prevedea  valori diferite de participare  la dobandirea bunurilor. Egalitatea sotilor se materializeaza in aceea ca  sotii au aceleasi drepturi si obligatii patrimoniale, exercitiul acestora nefiind diferit dupa cum este vorba de barbat sau de femeie.

  1.  Libertatea alegerii regimului matrimonial

Chiar daca  existenta regimului matrimonial este obligatorie, alegerea acestuia sta in mana sotilor sau a viitorilor soti.  Regimul matrimonial are, intr-adevar,  un nucleu  impus prin lege, format din regulile   ce reprezinta regimul primar, cu caracter  imperativ, de la care sotii nu pot  deroga.  Justificarea acestuia sta in  tipul normelor pe care el le contine ,  acestea  fiind esentiale pentru existenta si  continuarea  casatoriei.  Lasarea lor la aprecierea partilor este considerata, in mai toate regimurile matrimoniale,  cel putin riscanta  si  apta de a produce consecinte mai grave decat cele  ale unei reglementari imperative.  In afara acestor norme,  atat alegerea regimului matrimonial cat si  concretizarea lui efectiva  reprezinta apanajul  sotilor sau al viitorilor soti.

Mai mult,  regimul matrimonial este ales  si stabilit printr-un act juridic  care are o natura voluntara, indiferent ca este vorba de  o conventie matrimoniala sau de  supunerea  benevola, ca urmare a  nealegerii unui alt regim matrimonial,  sub regimul  comunitatii legale de bunuri.

  1. Caracterul mutabil al regimului matrimonial

Este reprezentat  de faptul ca  sotii pot, in conditiile legii, sa modifice regimul matrimonial pe care l-au stabilit  ca fiind  aplicabil casatoriei lor.

Acest caracter s-a definit ca atare  abia  in perioada “moderna”,  anterior  regimul matrimonial fiind considerat ca imutabil, deci imposibil de modificat pe durata casatoriei.

Regula mutabilitatii este consacrata expres de prevederile art. 319 alin 2 NCC care spune  ca “in timpul casatoriei regimul matrimonial poate fi modificat in conditiile legii”. Regulile  specifice modificarii regimului matrimonial precum si efectele acesteia   sunt stabilite de art 369 si urmatoarele din noul cod civil .

****************

Codul civil actual reglementeaza , conform art. 312 ,  trei  regimuri matrimoniale  concrete  pe care sotii sau viitorii soti le pot alege, optand pentru unul dintre ele :

–          Comunitatea legala de bunuri

–          Separatia de bunuri

–          Comunitatea conventionala

Conform prevederilor art 332 NCC, nu se poate deroga prin conventia matrimoniala, sub sanctiunea nulitatii absolute, de la  dispozitiile  legale privind regimul matrimonial ales, ceea ce inseamna  ca partile au  numai posibilitatea de a  se incadra  in rigorile fiecarui regim matrimonial in parte, fara a putea  combina  prevederile acestora  in scopul crearii unui regim matrimonial hibrid,  unic ca si  aplicare doar familiei in cauza.

Pentru acest motiv  prevederile legale sunt aspru criticate de multi autori, invocandu-se lipsa de modernism a sistemului.  Consider aceste critici  nu neaparat neintemeiate ci oarecum premature. Norma juridica trebuie sa raspunda unui imperativ social  si sa fie obligatoriu in concordanta cu  realitatile  sociale ale  statului  in care ea se aplica.  Posibilitatea  “amestecarii”  regulilor specifice mai multor regimuri matrimoniale  si crearea  unor  sisteme  “personalizate” de reguli  reprezinta o alternativa viabila pentru acele societati si state care  au experienta  si continuitate  in  aplicarea  regimurilor matrimoniale  alternative.  Pentru o societate cum este cea romaneasca, marcata de  o  lunga perioada  de   unicitate  si imperativitate a  regimului  matrimonial  al comunitatii legale de bunuri  consider ca este benefica o asa-numita  perioada de “tranzitie” in care  sa se  lucreze  in special la  educarea si formarea  constiintei  individuale si colective.  Inainte  ca  acestea sa reintre in fagasul normal  al perceptiei notiunii de regim matrimonial,  libertatea  necontrolata a  legislatiei poate determina, in practica,  efecte negative greu de  preconizat. Oricand  este posibila o modernizare a institutiei si o aducere a sa  la egalitate cu normele europene, in masura in care  realitatile  social economice o vor impune.

****************

In cazul  in care  sotii sau viitorii soti nu opteaza pentru  regimul separatiei de bunuri sau pentru cel al comunitatii conventionale, regimul matrimonial aplicabil respectivei casatorii este cel al  comunitatii legale de bunuri care constituie astfel  un regim matrimonial legal.

Alegerea  regimului matrimonial se face prin incheierea unei conventii matrimoniale.

Aceasta este deci actul juridic prin care sotii sau viitorii soti  determina  conditiile aplicabile regimului lor matrimonial.  Sub sanctiunea nulitatii absolute, conventia matrimoniala trebuie sa fie incheiata in forma autentica, in fata notarului public, astfel cum se dispune prin art. 330 din noul cod civil.

Legatura dintre regimul matrimonial  si conventia matrimoniala este urmatoarea: regimul matrimonial reprezinta  ansamblul de reguli aplicabile efectelor patrimoniale ale casatoriei  iar conventia matrimoniala este actul juridic prin  care se  dispune aplicarea respectivelor reguli casatoriei in cauza.

Analiza  pe larg a acestor  norme, concepte, a posibilitatilor practice de realizare va continua.

 

DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA