Arhiva electronică de garanții reale imobiliare

Arhiva electronică de garanții reale imobiliare

Arhiva Electronică De Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) constituie cadrul legal creat pentru desfăşurarea activităţii de realizare a publicităţii mobiliare.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare – AEGRM – oferă informații despre ipotecile mobiliare constituite de creditori asupra bunurilor debitorilor, cât și cumpărătorilor care pot verifica dacă există vreo ipotecă mobiliară constituită asupra unui bun pe care urmează să-l achizitioneze.

 

Citește mai mult

Arhiva electronică este concepută ca un sistem de evidență structurată pe bunuri și persoane, dar și ca un sistem de publicitate, creditorul având posibilitatea de a căuta în arhivă, înainte de a acorda un împrumut, pentru a determina bonitatea potențialului debitor și a verifica dacă bunul respectiv a făcut obiectul unor sarcini anterioare.

Reglementarea şi functionarea AEGRM este realizată prin prevederile OG 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi HG 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare – AEGRM – ofera informatii despre ipotecile mobiliare constituite de creditori asupra bunurilor debitorilor, cat si cumparatorilor care pot verifica daca exista vreo ipoteca mobiliara constituita asupra unui bun pe care urmeaza sa-l achizitioneze.

Arhiva electronică este concepută ca un sistem de evidență structurată pe bunuri și persoane, dar și ca un sistem de publicitate, creditorul având posibilitatea de a cauta în arhivă, înainte de a acorda un împrumut, pentru a determina bonitatea potențialului debitor și a verifica dacă bunul respectiv a facut obiectul unor sarcini anterioare.

Principalele funcţii ale Arhivei de Garanţii Reale Mobiliare sunt reprezentate de funcţia de garantare a priorităţii creditorilor şi cea de avertizare a potenţialilor creditori asupra unor alte contracte de ganratie încheiate anterior.

Conform prevederilor art. 2413 din Codul Civil înregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a altor drepturi prevazute de lege se efectueaza numai in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, daca prin lege nu se prevede altfel.

În AEGRM – se pot face înregistrări în ceea ce priveşte publicitatea: ipotecilor mobiliare, fiduciilor, obligatiunilor ipotecare, creantelor securizate, clauzelor de insesizabilitate, clauzelor de inalienabilitate, clauzelor de rezerva a proprietatii, pactelor de rascumparare, cesiunile de creanta, declaratiile de reziliere declaratiile de rezolutiune, hotarari judecatoresti privind actele de dispozitie care periclitează interesele familiei, regimul matrimonial, uzufructul asupra creantelor, plata anticipata a chiriei, cesiunea creantei privind chiria, alte  acte sau fapte juridice supuse publicitatii conform legii.

Informațiile înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM sunt publice, orice persoana putând cauta informații despre un anumit debitor sau despre un anumit bun.

Potrivit legii, solicitantul care doreste sa înscrie un document pentru a-și face publică intenția de constituire a unei ipoteci mobiliare ori cel ce doreşte să caute un anumit bun mobil în funcţie de criterii determinate, va trebui sa prezinte spre înscriere/căutare unui operator/agent al arhivei un formular de aviz de înscriere/o cerere de căutare, completat(ă) potrivit cerintelor legale.

Ulterior înscrierilor, avizele se pot prelungi, modifică, stinge, la solicitarea persoanei interesate după caz.