Comodate

Comodate

Contractul de comodat poate avea ca obiect orice fel de bunuri, mobile sau imobile. Partea care primește bunul are obligația de a-l păstra și conserva, precum și de a-l remite proprietarului la expirarea termenului.

Remiterea bunului este de natura contractului de comodat, acesta nefiind încheiat valabil fără remiterea materială a bunului. În caz contrar contractul poate fi recalificat.

De asemenea, de natura contractului de comodat este remiterea gratuită, bunul fiind primit spre folosința în mod gratuit, făra a primi nimic în schimb, orice plată compensatorie folosinței, va transforma contractul de comodat într-un contract cu titlu oneros (închiriere).

Intrebări frecvente

Se poate întocmi un contract de comodat pe loc?

În general, un astfel de contract are nevoie de o perioada de pregătire și de obtinerea a unor documente cu termen de eliberarea mai mare de 1 zi lucrătoare,  însă în măsura disponibilității și analizând fiecare speță în parte, ar putea fi posibilă semnarea contractului chiar și în aceeași zi, cu prezentarea părților la sediul biroului nostru și depunerea documentelor. Pentru a putea analiza particularitățile fiecărei spețe, vă rugăm să ne contactați.

Este necesară o programare pentru depunerea actelor?

Ca regulă, pentru depunerea actelor nu este necesară o programare. Cu toate acestea, pentru a evita un timp de așteptare nedorit, este indicat să ne contactați în prealabil. 

Cât costă?

Autentificarea  se taxează în funcție de complexitatea actului solicitat. Pentru a putea obține un cost cât mai exact, vă rugăm să ne contactați.

Acte necesare:

Având ca obiect un autovehicul
  • Acte de identitate ale părților
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
  • Actul de proprietate, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului
  • Certificat fiscal din care să rezulte că nu exista datorii neachitate în legatură bunul care se împrumută
Având ca obiect un imobil
  • Acte de identitate ale părților
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
  • Actul de proprietate al bunului
  • Încheierea de intabulare, dacă există
  • Certificat fiscal din care să rezulte că nu exista datorii neachitate în legatură bunul care se împrumută ( la solicitarea notarului)
  • Extras de carte funciară pentru informare (facultativ, în funcție de solicitarea notarului) – se obține prin intermediul biroului