Dări în plată

Dări în plată

Popularizat prin Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, Darea în plată, reprezintă, Conform Codului Civil contractul prin care debitorul se eliberează de o obligație, executând o altă obligație decât cea datorată, având în acest sens acordul creditorului.

Astfel, acest tip de contract se întâlneste în practica atât în legatură cu stingerea obligației față de o unitate bancară, cât și în afara acestei sfere, atât privind bunuri imobile cât și bunuri mobile.
Datorita complexitatii acestui tip de act, este necesară o consultație prealabilă.
Pentru aplicarea Legii 77/2016 biroul nostru ofera reducerea admisă de lege.

Pentru mai multe informatii nu ezitati să ne contactați.