Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale

Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale

La cererea părţii, notarul public poate elibera un duplicat al unui act original aflat în arhiva sa.
În textul duplicatului se reproduc cuvânt cu cuvânt cuprinsul înscrisului, cât şi cel al încheierii prin care s-a încuviinţat întocmirea înscrisului original.

În locul semnăturii originale se menţionează numele de familie şi prenumele fiecărui semnatar.

Duplicatul are aceeaşi forţă probantă ca şi înscrisul original.
Competenţa eliberării duplicatelor de pe actele emise de notariatele de stat sau de alte organe cu activitate notarială aparţine instituţiei care a preluat arhiva acestora.

Pentru mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati.