Locațiune / Leasing

Leasing

Contractul de LOCAȚIUNE reprezintă contractul prin care una dintre părți – locatorul (proprietarul), se obligă să asigure locatarului folosința unui bun – să împrumute bunul său chiriașului pentru o anumită perioadă de timp, primind în schimb o sumă de bani numită chirie.

Când locaţiunea are ca obiect bunuri imobile şi/sau bunuri mobile, ea se mai numeşte si închiriere. Dacă bunurile sunt agricole, atunci locaţiunea se numeşte arendare.

Apare în această materie, a bunurilor mobile și Contractul de leasing, ca formă a Contractului de locațiune, utilizat cel mai frecvent cu privire la vehicule.
Incidența acestui tip de act în materie notarială este relativ scăzut.
Cu toate acestea Notarul public vă poate îndruma în acest domeniu.

Pentru mai multe informații nu ezitati să ne contactați.

Intrebări Frecvente

Se poate întocmi un astfel de act pe loc?

Din păcate nu. Un astfel de act necesită obținerea de documente care au termen de eliberare mai mare de 1 zi. De la caz la caz, durata acestor acte poate să difere. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Este necesară o programare pentru depunerea actelor?

Pentru depunerea actelor nu este necesară o programare, ca regulă. Cu toate acestea, pentru a evita timpii de așteptare prelungiți, este recomandat să ne contactați.

Cât costă?

Autentificarea acestui act se taxează în funcție de caracteristicile bunului. Pentru a putea obține un cost cât mai exact, va rugăm să ne contactați.

Acte necesare:

  • Actele de identitate ale părților
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
  • Dacă una dintre părți este persoană juridică: Hotarare AGA cuprinzând acordul asociatilor cu privire la inchirierea bunului, împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății, certificatul de inregistrare a societatii la Registrul Comertului, cerrtificat constatator recent, certificat de atestare fiscala al persoanei juridice.
  • Actele de proprietate ale imobilului și încheierea de intabulare dupa caz.
  • Certificat fiscal emis pe numele proprietarului eliberat de Adm. Financiară din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se inchirieaza ( daca imobilul nu este intabulat ) dupa caz.
  • Extras de carte funciară pentru informare – se obtine prin intermediul biroului notarial – daca este cazul.
  • Certificat de performanță energetică, emis de un auditor energetic atestat, pentru imobilele ce depăsesc 50 mp
  • Hotărârea de divorț, dacă este cazul
  • Acte de stare civilă, dacă este cazul