Legalizarea de semnatură

Legalizarea sigiliilor și a semnăturilor

Pentru legalizarea semnăturii, părţile se vor prezenta personal in fata notarului public si vor prezenta exemplarele înscrisului nesemnate.

Notarul public va identifica părţile, se va convinge că acestea cunosc conţinutul înscrisului, după care le va cere să subscrie în faţa sa toate exemplarele înscrisului.

În încheiere se va arăta că s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale legalizării de semnătură, în sensul art. 84 lit. g), prin următoarele menţiuni:

  1. data (anul, luna, ziua);
  2. numele părţii şi faptul prezentării ei în persoană;
  3. constatarea subscrierii în faţa notarului public a tuturor exemplarelor înscrisului.

La cererea părţii, notarul public poate legaliza specimenul de semnătură al persoanei care se va prezenta personal la sediul biroului notarial şi care va semna în faţa notarului public.

Pentru legalizarea sigiliului, partea îl va prezenta notarului public care, după verificare, va întocmi încheierea de legalizare.

Notarul public poate legaliza semnătura părţilor numai pe înscrisurile pentru care legea nu cere formă autentică ca o condiţie de valabilitate a actului, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 36/1995 a notarilor publici si activitatii notariale.

Intrebări Frecvente

Cat durează întocmirea unui act cu legalizare de semnatură ?

În general astfel de documente se realizează în cursul aceleiași zile în care va prezentați la birou și solicitati îndeplinirea procedurii. Cu toate acestea, în funcție de gradul de ocupare a biroului, pot exista diferențe fața de aceasta regulă. Pentru a evita un timp de așteptare nedorit, vă invităm să ne contactați.

Cat mă va costa întocmirea unui astfel de act?

Costurile întocmirii unui astfel de documente pot varia in functie de complexitate și de necesitatea adaptarii sau modificării documentului prezentat pentru a fi în concordanță cu prevederile legii și bunelor moravuri. În general pornește de la 60+Tva. 

Acte necesare:

  • Părțile vor prezenta Notarului public exemplarele înscrisului nesemnate. Dacă este vorba de un formular standard, biroul notarial deține deja astfel de drafturi. 
  • Semnatarii se vor prezenta în fața Notarului public personal, cu actul de identitate.
  • Semnatarii vor semna personal, în fața Notarului public, documentele.