Tarifele noastre

DECLARAȚII
ONORARIU DECLARAȚII – COSTUL ESTE /OPERAȚIUNE
50+ 9,5 TVA= 59,5 Simple
80+ 15,2 TVA=95,2 Pentru adopție
80+ 15,2 TVA=95,2 Pentru acordare cetățenie
100+19 TVA =119 Recunoașterea paternității
60 + 11,40 TVA=71,4 Renunțare succesiune
60 + 11,40 TVA=71,4 Acceptare succesiune
70+ TVA =83,3 – 100 +TVA=119 Referitoare la imobile (altele decât cele de mai jos; intervalul se aplică în funcție de complexitate)
70+ TVA =83,3- 100 +TVA=119 Referitoare la societăți comerciale (altele decât cele de mai jos; intervalul se aplică în funcție de complexitate)
60 + 11,40 TVA=71,4 Notorietate
100 +TVA=119 Revocare testament
100 + 0,25% din valoare Primire rest de preț, sultă, creanță (altele decât cele referitoare la vânzări)
50 + 0,5% din valoare Confirmarea primirii unei sume de bani (altele decât cele referitoare la vânzări)
84+15,96=99.96 Plecare minor
100 +TVA=119 Invitații
60 + 11,40 TVA=71,4 Pentru succesiuni
100 + 19 TVA=119 Pentru societăți / ONG
100 + 19 TVA=119 Încasare preț (după vânzare)
280+TVA în loc de 300+TVA Set societăți comerciale: declarație asociat/administrator+specimen semnătură+beneficiar real+nesuprapunere
200+TVA în loc de 240+TVA Set societăți comerciale: declarație asociat/administrator+specimen semnătură+beneficiar real
80 + 15,2 TVA=95,2 Declarație asociat și / administrator
60 + 11,40 TVA=71,4 Specimen de semnătura
80 + 15,2 TVA=95,2 Declarație Beneficiar real
80 + 15,2 TVA=95,2 Declarație de nesuprapunere
70+13,3 TVA =83,3 Declarație în legătură cu pierderi/furturi
60 + 11,40 TVA=71,4 Declaratie nu dețin proprietăti/nu am locuință
70+13,3 TVA =83,3 Declarație în legătură cu un Imobil – litigii
60+tva Declaratie Prima Casă
15 + 9,50 TVA=24,5 Declaratie pentru bursa socială – fără venit
50+9,5 TVA=59,5 Declaratie bursa socială/ cu venit
PROCURI
ONORARIU  PROCURI – COSTUL ESTE /OPERAȚIUNE
50+9,5 TVA=59,5 Pensie, ajutor social, alocație, pensie de
întreținere, despăgubiri sau compensații reparatorii persone vîrstnice
50+9,5 TVA=59,5 Generale simple
70+ 13,3TVA =83,3- 150 + 36TVA=186 Înstrainare sau dobandire bunuri mobile/ imobile (intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
100 +TVA=119 – 150 + 36 TVA=186 Reprezentare succesorală (intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
100 +TVA=119 – 150 + 36 TVA=186 Partaj (intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
100 +TVA=119 – 150 + 36 TVA=186 Administrare(intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
100 +TVA=119 – 150 + 36 TVA=186 Comodat și închiriere(intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
100 +TVA=119 – 150 + 36 TVA=186 Societăți comerciale(intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
100 +TVA=119 Formalitati cadastru/intabulare(intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
100 +TVA=119 – 150 + 36 TVA=186 Cu confirmarea primirii unei sume de bani(intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
100 +TVA=119 – 150 + 36 TVA=186 Judiciare(intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
100 +TVA=119 Procura ANAF și SPV (spațiu virtual on-line)
80 + 15,2 TVA=95,2 Ridicare Diploma BAC
80 + 15,2 TVA=95,2 Ridicare Pașaport
100 +TVA=119 Înmatriculare auto
60 + 11,40 TVA=71,4 – 150+28,5TVA =178,5 Procuri diverse(intervalul se aplică în funcție de complexitate/operațiune; mai multe operațiuni se însumează)
ALTE ACTE
OPERAȚIUNE ON BIROU
Legalizare copii 1-10 pagini 10+1,9TVA=11,9/pagină
Legalizare copii 10-30 pagini 8+1,52TVA =9,52/pagină
Peste 30 pagini 6+1,14 TVA=7,14/pagină
Legalizare copii arhivă 10+1,9TVA=11,9/pagină
Copii simple arhivă/procurare acte din arhivă 3+0,57TVA=3,57/pagină
Legalizare semnatură,
specimen semnatură, sigiliu
60 + 11,40 TVA=71,4
Legalizare semnatură traducător 30 + 5,70 TVA=35,7
Dată certă 80 + 15,2 TVA=95,2
Certificari (intervalul se aplică în funcție de complexitate)    100+TVA=119 – 400+TVA=476
Certificări ale proceselor verbale ale adunărilor generale (intervalul se aplică în funcție de complexitate) 300+57TVA=357- 800 +152TVA=953
Testamente(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 200+38TVA=238 – 800 +152TVA=953
Încheieri de rectificare neimputabile notarului(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 100+TVA=119 – 400+TVA=476
Duplicate(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 200+38TVA=238- 400+TVA=476
Reconstituire act original(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 400+TVA=476- 800 +152TVA=953
Distrugere produsă în timp ce
actul se află în păstrarea Notarului Public
Scutit
Alte situații(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 200+38TVA=238- 400+TVA=476
Primiri în depozit, inclusiv documente și bunuri gasite la inventar:
(intervalul se aplică în funcție de complexitate)
700+133TVA=833-
1200+228TVA=1488
Primiri în depozit a tiparelor ciocanelor silvice (intervalul se aplică în funcție de complexitate) 200+38TVA=238- 400+TVA=476
Contracte de comodat(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 200+38TVA=238- 400+TVA=476
Contracte de închiriere(intervalul se aplică în funcție de complexitate)

100+0,3% din valoare +TVA-

100 + 0.5% din valoare+TVA

Donații și partaj locuri de înhumare 200 + 1% din valoare+TVA
Donatii locuri de inhumare 200 + 1% din valoare+TVA
Alte acte/servicii neevaluabile în bani 150+28,5TVA =178,5
Alte acte evaluabile în bani 100 + 0,5% din valoare +TVA
Cesiune drepturi litigioase/drepturi succesorale – se calculează la valoarea în lei, cu consultație prealabilă; (intervalul se aplică în funcție de complexitate) 2,5% -0,5% din valoare+TVA
Acte de înstrăinare a unui bun viitor 100 + 0,5% din valoare
Novație
Delegație
Compensație
Subrogație
Cesiune de creanță
Remitere la datorie
200 + 0,3% din valoare +TVA- 200 + 0,5% din valoare+TVA
Acte de protest a cambiei, CEC-urilor sau
altor titluri la ordin
200 + 2% din valoarea
creanței contestate
Eliberarea încheierii privind verificările efectuate
în registrele CNP și UNNPR
150+28,5TVA =178,5
Divorț fără minori(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 700+133TVA=833-
1200+228TVA=1488
Divorț cu minori(intervalul se aplică în funcție de complexitate) – convenție inclusă 1200+228TVA=1488-
2000+380TVA=2380
Inventar cu comisie rogatorie 2,25% din valoarea bunurilor

TRADUCERI – efectuate de Notar sau de traducător angajat, pentru limba engleză;

Tarifele traducătorilor externi sunt stabilite de aceștia separat

50+9,5TVA=59,5/pagină;

interpretare 150+TVA/oră

Taxă de urgență – se aplică actelor efectuate pe loc, fără programare, celor efectuate în afara programului de lucru sau în zilele de weekend și sărbători legale – în funcție de complexitate 30%-100%
SOCIETĂȚI COMERCIALE
OPERAȚIUNE ONORARIU BIROU
Act constitutiv societate(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 200+38TVA=238- 400+TVA=476
Statut societate(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 200+38TVA=238- 400+TVA=476
Acte adiționale/hotărîri AGA(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 200+38TVA=238- 400+TVA=476
Majorare capital social cu bunuri mobile 150 + 0,5% din valoarea bunurilor mobile+TVA
Cesiune părți sociale sau acțiuni 150 + 0,5% din valoarea bunurilor+TVA
Act aditional de majorare a capitalului
social prin includerea unui bun imobil
se va calcula conform normelor de tarifare pentru transferul bunurilor imobile
ANTECONTRACTE

ANTECONTRACTE

VALOARE AVANS

ONORARIU BIROU

Pâna la 50.000 Lei*

250 lei +47,5 TVA=297,5

între 50.000 – 100.000 Lei*

350 lei + 66,5TVA=416,5

între 100.000 – 150.000 Lei*

450 lei + 85,5TVA=535,5

între 150.000 – 200.000 Lei*

550 lei + 104,5TVA=654,5

Peste 200.000 Lei*

650 lei +123,5TVA=773,5

Taxă de urgență – se aplică actelor efectuate pe loc, fără programare, celor efectuate în afara programului de lucru sau în zilele de weekend și sărbători legale – în funcție de complexitate

30%-100%

*Notă – sumele achitate în altă monedă se vor echivala în vederea taxării, la cursul BNR din ziua plății

 

ACTE TRANSLATIVE

Întrucât acest tip de acte reprezintă acte complexe, care pot prezenta situații juridice aparent similare,  fără a avea în cazul concret aceiași recomandare din punct de vedere legal, și pentru a evita eventualele nențelegeri, este indicat să contactați operatorii noștri, pentru a stabili, de la caz la caz, modul de taxare aplicabil în sitația dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

IPOTECI

Întrucât acest tip de acte reprezintă acte complexe, care pot prezenta situații juridice aparent similare,  fără a avea în cazul concret aceiași recomandare din punct de vedere legal, și pentru a evita eventualele nențelegeri, este indicat să contactați operatorii noștri, pentru a stabili, de la caz la caz, modul de taxare aplicabil în sitația dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

DEZMEMBRĂMINTE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE

Întrucât acest tip de acte reprezintă acte complexe, care pot prezenta situații juridice aparent similare,  fără a avea în cazul concret aceiași recomandare din punct de vedere legal, și pentru a evita eventualele nențelegeri, este indicat să contactați operatorii noștri, pentru a stabili, de la caz la caz, modul de taxare aplicabil în sitația dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

ACTE SCHIMB

Întrucât acest tip de acte reprezintă acte complexe, care pot prezenta situații juridice aparent similare,  fără a avea în cazul concret aceiași recomandare din punct de vedere legal, și pentru a evita eventualele nențelegeri, este indicat să contactați operatorii noștri, pentru a stabili, de la caz la caz, modul de taxare aplicabil în sitația dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

RENTĂ VIAGERĂ

Întrucât acest tip de acte reprezintă acte complexe, care pot prezenta situații juridice aparent similare,  fără a avea în cazul concret aceiași recomandare din punct de vedere legal, și pentru a evita eventualele nențelegeri, este indicat să contactați operatorii noștri, pentru a stabili, de la caz la caz, modul de taxare aplicabil în sitația dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

PARTAJ

Întrucât acest tip de acte reprezintă acte complexe, care pot prezenta situații juridice aparent similare,  fără a avea în cazul concret aceiași recomandare din punct de vedere legal, și pentru a evita eventualele nențelegeri, este indicat să contactați operatorii noștri, pentru a stabili, de la caz la caz, modul de taxare aplicabil în sitația dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

ASOCIAȚII/FUNDAȚII, ACTIVITĂȚI FILANTROPICE

OPERAȚIUNE

 ONORARIU

Acte de constituiv Asociații/Fundații (intervalul se aplică în funcție de complexitate)

200+38TVA=238- 400+TVA=476

Statut Asociații/Fundații (intervalul se aplică în funcție de complexitate)

200+38TVA=238- 400+TVA=476

Acte adiționale Asociații/Fundații/Hotărîri AGA(intervalul se aplică în funcție de complexitate)

200+38TVA=238- 400+TVA=476

Aport bunuri mobile/transferuri mobile

0,25% -0,50%din valoarea bunurilor+TVA

Aport bunuri imobile/Transferuri imobile

se va calcula conform normelor de tarifare pentru transferul bunurilor imobile

Mecenat(intervalul se aplică în funcție de complexitate)

200+38TVA=238- 400+TVA=476

Sponsorizări(intervalul se aplică în funcție de complexitate)

0,25% -0,50%din valoarea bunurilor+TVA, minim 400+TVA=476

ALIPIRI/DEZMEMBRARI

Întrucât acest tip de acte reprezintă acte complexe, care pot prezenta situații juridice aparent similare,  fără a avea în cazul concret aceiași recomandare din punct de vedere legal, și pentru a evita eventualele nențelegeri, este indicat să contactați operatorii noștri, pentru a stabili, de la caz la caz, modul de taxare aplicabil în sitația dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

DIVORȚ PE CALE NOTARIALĂ
PROCEDURĂ  ONORARIU
Divorț fără minori(intervalul se aplică în funcție de complexitate) 700+133TVA=833-
1200+228TVA=1488
Divorț cu minori(intervalul se aplică în funcție de complexitate) – convenție inclusă 1200+228TVA=1488-
2000+380TVA=2380
SUCCESIUNI

Întrucât acest tip de acte reprezintă acte complexe, care pot prezenta situații juridice aparent similare,  fără a avea în cazul concret aceiași recomandare din punct de vedere legal, și pentru a evita eventualele nențelegeri, este indicat să contactați operatorii noștri, pentru a stabili, de la caz la caz, modul de taxare aplicabil în sitația dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

IMPOZIT
 • Acte între vii
  • La transferul dreptului de proprietate și al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileste prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.
 • Succesiuni
  • Pentru succesiunile finalizate in termen de pana la 2 ani  nu se plătește impozit
  • Pentru succesiunile finalizate  după 2 ani de la  deces : 1% din valoarea masei succesorale

*Note

Impozitul la transferul dreptului de proprietate (vânzare, schimb, etc) se calculează la valoarea declarată de părți. În cazul în care aceasta valoare este mai mică decât valoarea de expertiză a bunului, tranzacția se comunică obligatoriu organelor fiscale.

La actele de donație între rude/afini până la  gradul  3 inclusiv, precum și între soți  nu se datorează impozit.

La actele de partaj nu se datorează impozit.

La  actele de schimb  impozitul se calculează la valoarea fiecarui bun în parte.

REDUCERI/SCUTIRI
DECLARAȚII:
 • Ajutorul de șomaj
 • Ajutoare sociale
 • Alocația de stat pt copii
 • Acordarea de burse
 • Obținerea de rechizite
 • Obținerea de cazare în cămine
 • Foștii deținuti politici, veterani de război
 • Valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Despăgubiri
 • Declarații necesare procedurii divorțului
 • Succesiuni, pentru moștenitorii minori fără venituri proprii
OPERAȚIUNI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCERE DE ONORARIU:
 • 15%  – actele în care  avocații sau consilierii juridici  au calitatea de dobânditori ai bunului
 • 30% – actele încheiate în cadrul programului Prima casă
 • 70% – actele în care magistrații/soții/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului
 • 90% – actele în care notarii publici/soții/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului
CARTE FUNCIARĂ

Întrucât acest tip de acte reprezintă acte complexe, care pot prezenta situații juridice aparent similare,  fără a avea în cazul concret aceiași recomandare din punct de vedere legal, și pentru a evita eventualele nențelegeri, este indicat să contactați operatorii noștri, pentru a stabili, de la caz la caz, modul de taxare aplicabil în sitația dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

DEPLASĂRI, URGENȚE

 

OPERAȚIUNE ONORARIU BIROU
Deplasarea Notarului în afara Biroului notarial(intervalul se aplică în funcție de complexitate)* 200+38TVA=238- 400+TVA=476
Taxă de urgență – se aplică situațiilor preluate pe loc, fără programare, celor efectuate în afara programului de lucru sau în zilele de weekend și sărbători legale – în funcție de complexitate 30%-100%

*Întrucît timpul este limitat, taxarea se face pe oră de deplasare efectivă, în afara biroului

Vă mulțumim pentru înțelegere

CONSULTAȚII VERBALE ; OPINII NOTARIALE SCRISE

 

OPERAȚIUNE

ONORARIU BIROU

Consultație verbală(intervalul se aplică în funcție de complexitate)*

100+19TVA=119- 400+TVA=476

Opinie notarială scrisă(intervalul se aplică în funcție de complexitate)*

200+38TVA=238- 1200+228TVA=1488

Consultație telefonica/ on-line *

100+19TVA=119- 400+TVA=476

Taxă de urgență – se aplică lucrărilor preluate pe loc, fără programare, celor efectuate în afara programului de lucru sau în zilele de weekend și sărbători legale – în funcție de complexitate

30%-100%

*Întrucît timpul este limitat, taxarea se face pe oră de lucru efectiv alocat respectivei lucrări.

Vă mulțumim pentru înțelegere

TRADUCERI, APOSTILĂRI

Biroul notarial poate intermedia, prin angajații proprii/colaboratori întocmirea de documente traduse, apostilări. Datorită complexității situațiilor care pot apărea, costurile pot să difere substanțial. Pentru a evita orice fel de confuzii, vă rugăm să ne contactați. Vă mulțumim