INTRODUCERE

Alegerea regimului matrimonial  este  cu precadere  o actiune voluntara a sotilor. Vointa  acestora este limitata sub  trei aspecte:

  1.  In primul rand , sotii sau viitorii soti  trebuie obligatoriu sa-si aleaga un regim matrimonial. Nu  poate exista casatorie in lipsa unui regim matrimonial, acesta reprezentand o conditie esentiala  pentru  insasi incheierea casatoriei.  Aduc in sprijinul afirmatiei mele  urmatoarele doua texte legale: art. 281 si art 291 NCC .  Astfel,  in cadrul declaratiei   de casatorie depuse la  primaria unde urmeaza sa se incheie casatoria viitorii soti trebuie sa precizeze si  regimul matrimonial ales, conform prevederilor art 281 NCC, iar  odata cu intocmirea actului de casatorie, ofiterul de stare civila are datoria, in baza prevederilor art. 291 NCC, sa faca mentiune  pe acesta  despre regimul matrimonial  al sotilor.  Chiar si in cazul in care  viitorii soti  nu aleg  un anumit regim matrimonial, inseamna ca isi manifesta de fapt optiunea  de a fi supusi regimului comunitatii legale de bunuri, care reprezinta un regim matrimonial  legal conform reglementarilor  noastre actuale.
  2.  In al doilea rand, indiferent de regimul matrimonial ales, sotii  sunt obligati sa respecte  regimul primar , adica acel set de norme  stabilite imperativ prin lege   si aplicabile in toate situatiile, fara deosebire de  elementele concrete  ale regimului matrimonial ales.  Denumit  in teorie  “regim primar imperativ” , “statut  matrimonial de baza”,  “regim matrimonial primar”, acest  complex de reguli vizeaza  aspectele considerate de legiuitor a reprezenta fundamentul relatiilor patrimoniale dintre soti.  Vom consacra un capitol, ulterior, analizei  detaliate a acestuia.
  3. 3In al treilea rand  sotii nu pot  deroga de la normele regimului matrimonial ales,  astfel cum este prevazut de art. 332 alin 1 NCC.  Prin urmare,  sotii trebuie sa se supuna  ansamblului de norme legale ce  constituie regimul matrimonial pe care il aleg, fara a putea  crea alte reguli  sau  a combina  norme specifice mai multor regimuri matrimoniale.

In afara acestor limitari, alegerea regimului matrimonial reprezinta  integral vointa sotilor.  Spun aceasta intrucat ei sunt liberi  sa aleaga oricare dintre cele trei regimuri matrimoniale prevazute de lege  si sa dispuna in interiorul lor  acolo unde  au aceasta posibilitate, fara a fi ingraditi  in nici un  fel si fara a avea obligatia de a tine seama de  alte  aspecte, subiective sau obiective, in afara interesului lor propriu.

Chiar si atunci cand  nu-si aleg  un anumit regim matrimonial  sotii se supun benevol,  cunoscand  ca aceasta este  reglementarea legala, regimului comunitatii legale de bunuri   pe care, deasemenea, acolo unde legea permite, il  vor putea    completa  conform vointei si intereselor  proprii.

Alegerea regimului matrimonial este rezultatul  interventiei, in constiinta sotilor sau a viitorilor soti, a anumitor factori de natura obiectiva si subiectiva.  Astfel,  atunci cand  persoanele implicate  au un statut social si economic  aproximativ egal precum  si o activitate care  indica obtinerea unor venituri  relativ echilibrate, pe fondul  psihologic al dorintei comune de a  intemeia o familie  in care raporturile sa fie  de unire “la bine si la rau”, atunci  este evident ca  alegerea se va indrepta spre un regim de comunitae, legala sau conventionala. In cazul in care, insa, prevalenta  este   dorinta  de independenta materiala a sotilor , atunci cand  exista  posibilitatea unor venituri inegale  sau atunci cand mediul social-economic  de provenienta al partilor este  diferit,  cel mai adesea vom asista la alegerea unui regim  matrimonial de separatie.  Intre factorii care concura major la alegerea regimului matrimonial de catre soti  putem enumera:  situatia materiale  a acestora, profesia,  statutul social,  situatia familiara anterioara ( de exemplu existenta unor copii din alta casatorie ),  educatia,  experientele personale ,  viziunea asupra viitoarei familii, sentimentele, puterea  de decizie,  caracterul,  starile emotionale, etc.

MOMENTUL  SI  MODALITATILE  ALEGERII REGIMULUI  MATRIMONIAL

Alegerea unui regim matrimonial se poate face oricand, atat  anterior incheierii casatoriei cat si in timpul acesteia, cu respectarea prevederilor legale.  

Alegerea regimului matrimonial  la incheierea casatoriei.

Atunci cand vorbim  de  incheierea casatoriei,  remarcam ca intotdeauna alegerea regimului matrimonial  este premergatoare  oficierii  casatoriei.   Asa cum am mai aratat, declaratia de casatorie pe care  viitorii soti o depun la primaria unde se va incheia casatoria trebuie sa cuprinda, obligatoriu,  regimul matrimonial pe care  ei  il aleg.  In cazul in care,  dupa depunerea declaratiei de casatorie, viitorii soti doresc sa  o modifice, aplicabile vor fi dispozitiile art. 284  NCC. Modificarea declaratiei este posibila numai  daca nu s-a oficiat  deja casatoria.  In aceasta situatie, partile vor depune o noua declaratie, modificata,  care va urma procedura  standard prevazuta de lege, fiind supusa aceleiasi publicitati si acelorasi termene.  Ceea ce intereseaza sub aspectul  materiei pe care o analizam este ca , in momentul in care se celebreaza casatoria,  sotii sa  fi decis in mod definitiv asupra regimului lor matrimonial.  Acesta va fi mentionat in actul de casatorie intocmit , in baza  prevederilor art. 209-210 NCC.

Anterior incheierii casatoriei, sotii isi pot alege regimul matrimonial in  una  din urmatoarele modalitati :

– Prin declararea , in fata ofiterului de stare civila,  a faptului ca sunt de acord sa se supuna  regimului matrimonial legal, respectiv  comunitatii legale de bunuri . Aceasta modalitate nu  presupune  nici un alt formalism decat  completarea declaratiei de casatorie, art. 329 NCC prevazand expres ca numai alegerea unui alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale se face prin incheierea unei conventii matrimoniale . Declaratia de casatorie este un act personal, art.280 NCC  stipuland expres ca “cei care vor sa se casatoreasca  vor face personal declaratia de casatorie”, ceea ce inseamna ca, spre deosebire de conventia matrimoniala care poate fi incheiata si de catre un mandatar cu procura speciala , autentica si cu un continut predeterminat, declaratia de casatorie nu poate fi intocmita prin reprezentant. Este admisa numai incuviintarea incheierii casatoriei de catre minorul care a implinit varsta de 16 ani, act care se face de catre reprezentantul legal al acestuia.

– Prin incheierea unei conventii matrimoniale  in vederea alegerii fie a regimului separatiei de bunuri fie a regimului comunitatii conventionale .  Inaintea casatoriei, oricand, viitorii soti pot incheia  o conventie matrimoniala prin care sa-si stabileasca regimul matrimonial ales.  Aceasta va trebui sa  fie facuta obligatoriu in forma autentica , sub sanctiunea nulitatii absolute,  conform prevederilor art 330 NCC.  Observam ca  este vorba despre un act solemn, a carui valabilitate depinde de respectarea formei autentice  cerute de lege, ceea ce inseamna ca  partile au de indeplinit  o formalitate speciala in cazul in care aleg un alt regim matrimonial decat cel legal .  In plus, legea prevede si anumite formalitati de publicitate ale conventiei matrimoniale  care constau in  inscrirea acesteia in registrul national notarial.  Viitorii soti au obligatia de a depune la primaria unde se va oficia casatoria un exemplar al conventiei matrimoniale  ca si anexa a declaratiei de casatorie pe care o fac.  Dupa oficierea casatoriei, functionarul de stare civila este obligat sa comunice  atat notarului public care a autentificat conventia matrimoniala cat si registrului national notarial o copie a actului de casatorie.  Imediat dupa incheierea casatoriei se intocmeste  actul de casatorie, pe care ofiterul de stare civila  are obligatia de a  mentiona regimul matrimonial ales de soti .

Inaintea casatoriei, viitorii soti pot modifica de cate ori  vor conventia matrimoniala pe care au incheiat-o, posibilitate consacrata expres prin prevederile art 336 NCC.  Modificarea poate avea  orice obiect, de la  schimbarea  regimului matrimonial ales initial pana la  modificarea  anumitor clauze  aplicabile  regimului matrimonial  ales, fara  ca acesta sa fie inlocuit .  Viitorii soti pot deasemenea  sa desfiinteze  de comun acord  conventia matrimoniala si sa  aleaga  regimul comunitatii legale de bunuri.  Oricum,  relevanta va fi  declaratia  pe care ei o fac in vederea incheierii casatoriei.

Efectele  regimului matrimonial se produc numai din momentul incheierii casatoriei, conform prevederilor art. 313 NCC,  casatoria fiind asa cum am mai spus  nu numai scopul ci si conditia  existentei valabile a regimului matrimonial .

ALEGEREA REGIMULUI MATRIMONIAL IN TIMPUL CASATORIEI

In cazul in care  sotii  decid,  in decursul casatoriei, sa-si  schimbe regimul matrimonial, inlocuindu-l pe cel existent cu un altul, au   aceasta posibilitate daca  a trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei, conform prevederilor art. 369 alin 1 NCC.  Remarcam ca legea  instituie o singura conditie  pentru  ca regimul matrimonial sa poata fi modificat in timpul casatoriei: trecerea  a cel putin un an de la data incheierii acesteia.

Posibilitatea alegerii unui alt regim matrimonial o au atat sotii care au incheiat casatoria sub imperiul  noului cod civil cat si sotii care  erau deja casatoriti  la data de 1 octombrie 2011, sub  vechea reglementare a codului familiei .   Avand in vedere insa termenul de un an  de la data incheierii casatoriei, observam ca  imediat dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi legale  numai  sotii care erau deja casatoriti  pot sa-si modifice regimul matrimonial al comunitatii legale – regim matrimonial unic si imperativ al codului familiei anterior –  si sa-l inlocuiasca  adoptand  fie separatia de bunuri fie  comunitatea conventionala de bunuri. Sotii casatoriti  sub regimul  noului cod civil  vor putea opera modificari ale regimului  lor matrimonial numai dupa data de 1 octombrie 2012, adica numai dupa trecerea unui an de la oficierea casatoriei.

Modificarea regimului matrimonial  si alegerea  unui alt regim se  poate face in mai multe  sensuri , ca de exemplu:

– renuntandu-se la regimul comunitarii legale  si adoptandu-se un alt regim matrimonial

– renuntandu-se la  regimul matrimonial  al separatiei de bunuri  sau  al comunitatii conventionale si adoptandu-se  regimul comunitatii legale de bunuri

– inlocuind un regim matrimonial  cu altul

– mentinand acelasi regim matrimonial  dar modificandu-i  continutul

Pentru  a exista posibilitatea alegerii unui  nou regim matrimonial in timpul casatoriei, trebuie  parcurse mai  multe etape.

In primul rand trebuie sa fie lichidat regimul matrimonial deja existent  , fie  prin incheierea unui act de lichidare, prin buna invoiala,  fie pe cale judiciara, in caz de neintelegere.  Actul de lichidare  voluntar trebuie sa fie incheiat in forma  autentica notariala, conform prevederilor art 320 NCC.

Formalitatile  care urmeaza  momentului lichidarii regimului matrimonial  sunt diferite  dupa cum sotii inteleg sa se supuna  regimului comunitatii legale de bunuri sau doresc sa aleaga un alt regim matrimonial .

In cazul in care  sotii convin  sa adopte regimul  matrimonial legal,  respectiv cel al comunitatii legale de bunuri, atunci nu mai este necesara incheierea unei conventii matrimoniale.  Actul de lichidare se va comunica la registrul national notarial fiind suficienta  existenta unei prevederi in cadrul acestuia referitoare la  alegerea  ca si regim matrimonial  a comunitatii legale de bunuri .

In cazul in care sotii doresc sa aleaga un alt regim matrimonial, atunci  ei vor incheia, imediat dupa  actul de lichidare, o conventie matrimoniala  care sa cuprinda  atat regimul matrimonial ales cat si clauzele acestuia .

Daca   sotii lichideaza regimul matrimonial deja existent  fara a incheia  imediat o noua conventie matrimoniala, deci fara a alege un alt regim matrimonial, atunci ei se vor supune, prin efectul legii, regimului comunitatii legale de bunuri  care-si va produce efectele pana la adoptarea unui alt regim matrimonial.  Bineinteles ca , in acest caz,  pentru a se putea adopta un nou regim matrimonial  sotii vor trebui sa  lichideze regimul comunitatii legale de bunuri si abia apoi sa incheie o alta conventie matrimoniala.

Precizam ca legea nu stabileste o anumita durata a  aplicarii regimului matrimonial ales de catre soti sau viitorii soti  si nici nu impune  anumite termene pentru ca sotii sa aiba posibilitatea  modificarii regimului matrimonial  si a alegerii unui alt regim caruia sa i se supuna .  Singurul termen  imperativ  prevazut de lege este cel de un an de la incheierea casatoriei.  Dupa aceasta data, oricand si ori de cate ori doresc, sotii pot sa-si modifice, sa-si schimbe  si sa-si aleaga un alt regim matrimonial .

Observam ca legea pune la dispozitia partilor doua instrumente de alegere a regimului matrimonial – declaratia de casatorie  si conventia matrimoniala – precum si un instrument adiacent – actul de lichidare a regimului matrimonial.

Actele de lichidare a regimului matrimonial precum si conventiile matrimoniale vor face obiectul unor analize amanuntite ulterioare. 

Concluzionam , deci, ca in materia alegerii regimului matrimonial legea  respecta principiul libertatii de vointa a partilor, limitarile despre care am vorbit la inceput nefiind de natura sa se impotriveasca  acestei reguli. Vorbim in esenta de libertatea de a actiona a oamenilor in cadrul legii, iar nu in afara ei.

DANIELA NEGRILA

Notar public coordonator 

Birou Notarial CONCORDIA