Acte mecenat

Acte mecenat

Conform Legii 32/1994, Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică,

ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată.

Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifica obiectul, durata şi valoarea acestuia.
Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care necesită un sprijin.
In vederea intocmirii acestui act este necesara apelarea la serviciul notarial.

Pentru mai multe informatii va asteptam la biroul nostru.