Acte reprezentare

Acte de reprezentare
Documente cu o incidență crescută în activitatea notarială, inclusiv cu referire la societățile comerciale, sunt actele de reprezentare, respectiv contractele de mandat sau procurile.

 

 

Foarte întâlnite în domeniul nostru sunt : procurile ANAF și pentru acces la spațiul virtual, procurile înființare sau adminsitrare firmă, contractele de mandat privind administrarea unei societăți.

În general astfel de documente se pot realiza cu celeritate, fie pe parcursule aceleiași zile, fie în ziua imediat următoare solicitării.Pot exista modificări față de această regulă,  în funcție de progrămari deja efectuate, gradul de încărcare,  sau zilele libere, astfel încât cel mai indicat este sa ne contactati. Operatorii nostri va vor îndruma.