Asociații

Asociații

Ordonanta 26/2000 cu privire la asociații și fundații dispune: Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.

Asociaţiile şi fundaţiile constituite sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
În vederea constiturii acestui tip de asociere este necesară apelarea la serviciul notarial.

Pentru mai multe informatii va asteptam la biroul nostru.