Certificări

Certificări

Certificarea de fapte este una dintre atribuțiile ce îi revin Notarului public și reprezintă procedura prin care Notarul public certifică veridicitatea anumitor lucruri constatate personal de către acesta.

Citește mai mult

Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:

a) faptul că o persoană se află în viaţă;

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea; 

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;

f) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

g) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

h) certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

În încheiere se va menţiona şi ora constatării, precum şi fapta care se certifică.

Notarul public certifică, la cerere, procesele-verbale sau hotărârile organelor colegiale ale oricăror forme asociative, printr-o încheiere în care se vor menţiona data şi locul întrunirii, precum şi faptul semnării procesului-verbal sau a hotărârii de către unul ori mai mulţi dintre participanţi.

În vederea certificării proceselor-verbale şi hotărârilor, notarul public stabileşte calitatea şi identitatea semnatarilor acestora.

În mediul de afaceri, certificările sunt utilizate cu precadere cu privire la procesele-verbale sau hotărârile organelor colegiale ale oricăror forme asociative.

Sunt de asemenea des întâlnite: certificarile rezultatelor tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe precum si cele privind continutul site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe; precum si alte forme, la cerere.