Data certă

Data certa

Data înscrisurilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, respectiv:
1. din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcționar competent în această privință;
2. din ziua când au fost înfățișate la o autoritate sau instituție publică, făcându-se despre aceasta mențiune pe înscrisuri;
3. din ziua când au fost înregistrate într-un registru sau alt document public;

4. din ziua morții ori din ziua când a survenit neputința fizică de a scrie a celui care l-a întocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris, după caz;

5. din ziua în care cuprinsul lor este reprodus, chiar și pe scurt, în înscrisuri autentice întocmite în condițiile art. 269, precum încheieri, procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar;
6. din ziua în care s-a petrecut un alt fapt de aceeași natură care dovedește în chip neîndoielnic anterioritatea înscrisului.
(2) Sub rezerva unor dispoziții legale contrare, instanța, ținând seama de împrejurări, poate să înlăture aplicarea, în tot sau în parte, a dispozițiilor alin. (1) în privința chitanțelor liberatorii.
Astfel, porcedura notariala privind data certa este relevanta in situatia existentei unui inscris sub semnatura privata, pentru a putea fi recunoscut de catre terti.
Înscrisul căruia urmează să i se dea dată certă se întocmeşte în numărul de exemplare cerut de parte.

Pentru mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati.

Intrebări frecvente

Actul se realizeaza pe loc sau am nevoie de o programare?

In principiu acest tip de document se realizeaza fara programare, in cursul zilei solicitate sau in ziua imediat urmatoare. Pot exista exceptii de la aceasta regula, astfel incat, pentru a evita asteptarea va recomandam sa ne contactati.

Acte necesare

  • Act de identitate persoana care prezinta inscrisul;
  • Exemplarele originale ale inscrisului pentru care se cere procedura;