Fidejusiuni

Fidejusiuni

Fidejusiunea este un contract prin care o persoană numită fidejusor se obligă să execute obligația asumată de o altă persoană (debitorul principal) față de creditorul acesteia. Fidejusiunea ia naștere prin încheierea unui contract între fidejusor și creditor, chiar și fără acordul sau știința debitorului.
Notarul public are in competenta sa acest tip de act.

Pentru mai multe informatii va asteptam la biroul nostru.