Închirieri

Închirieri

Contractul de închiriere reprezintă contractul prin care una dintre parti – locatorul (proprietarul),  se obligă să asigure locatarului folosința unui bun – să împrumute bunul său chiriașului pentru o anumită perioada de timp, primind în schimb o sumă de bani numită chirie.

Uzual în practică, contractele de închiriere se încheie cu privire la imobile, la încheierea unui astfel de contract fiind necesar în mod obligatoriu certificatul de performanță energetică a imobilului închiriat.

Chiria poate fi reprezentată, în caz excepțional, și de alte bunuri sau prestații. Durata maximă a locațiunii este de 49 de ani. La încetarea locațiunii, locatarul este obligat să restituie bunul locatorului în starea în care s-a aflat în momentul încheierii contractului de locațiune.

Intrebări Frecvente

Se poate întocmi un contract de închiriere pe loc?

În general, un astfel de contract are nevoie de o perioadă de pregatire și de obținere a unor documente cu termen de eliberarea mai mare de 1 zi lucrătoare, însă în măsura disponibilității și analizand fiecare speta în parte, este posibilă semnarea contractului în aceeași zi cu prezentarea părților la sediul biroului nostru și depunerea documentelor.

Este necesară o programare pentru depunerea actelor?

În principiu, pentru depunerea actelor nu este necesară o programare. Cu toate acestea, pentru a evita un timp prea lung de așteptare, este indicat să ne contactați.

Cât costă?

Autentificarea unui contract de închiriere se taxează în funcție de complexitatea actului solicitat. Pentru a putea obtine un cost cât mai exact, vă rugăm să efectuați o programare.

Acte necesare:

  • Actele de identitate ale părților
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
  • Dacă una dintre părți este persoană juridică: Hotarare AGA cuprinzând acordul asociatilor cu privire la inchirierea bunului, împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății, certificatul de inregistrare a societatii la Registrul Comertului, cerrtificat constatator recent, certificat de atestare fiscala al persoanei juridice- similar în cazul altor entități- a se consulta notarul public, deoarece în funcție de speța concretă, cerințele pot să difere
  • Actele de proprietate ale imobilului și încheierea de intabulare dupa caz.
  • Certificat fiscal emis pe numele proprietarului eliberat de Adm. Financiară din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se inchirieaza ( daca imobilul nu este intabulat ) dupa caz.
  • Extras de carte funciară pentru informare – se obtine prin intermediul biroului notarial – daca este cazul.
  • Certificat de performanță energetică, emis de un auditor energetic atestat, pentru imobilele ce depăsesc 50 mp
  • Hotărârea de divorț, dacă este cazul
  • Acte de stare civilă, dacă este cazul