Legalizări traduceri

(specimen semnatura traducător)

Legalizări traduceri

Conform legii, pentru efectuarea traducerii,  traducătorul atestat potrivit legii, care a întocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnătura traducătorului. Excepțional, dacă notarul public este autorizat în acest scop, traducerea va fie efectuată de acesta. 

Legalizarea semnăturii traducătorului se poate face şi după specimenul de semnătură depus la biroul notarului public.
Dacă înscrisul se traduce din limba română într-o limbă străină sau dintr-o limbă străină în altă limbă străină, atât certificarea traducerii, cât şi legalizarea semnăturii traducătorului de către notarul public se vor face şi în limba străină în care se face traducerea. 

Pentru asigurarea unui serviciu cât mai rapid, Biroul notarial colaborează cu numeroși traducători. 

Pentru informații vă rugăm să ne contactați, iar operatorii noștri vă vor îndruma corespunzător.