Modele de acte

Modele de acte

La cerere, Biroul notarial poate efectua, printr-o consultație scrisă, modele de acte, cerute de părți, altele decât cele ce fac obiectul procedurii notariale. De asemenea, vă puteți consulta cu notarul public în vederea emiterii unei opinii cu privire la modelele de acte utilizate în alte proceduri, ce nu sunt pe rolul respectivului birou.

Notarul public poate efectua modele de acte pentru fiecare din domeniile sale de activitate.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.