Procuri

Procuri

Prin intermediul unei procuri autentice, mandantul împuternicește o altă persoană numită mandatar, ca în numele său și pentru el să efectueze anumite acte juridice.

Mandatul astfel acordat de către dumneavoastră poate fi util în situațiile în care trebuie să va prezentați în fața anumitor persoane fizice sau juridice, instituții si autorități publice, instanțe judecătorești, etc, și acest lucru nu vă este cu putință.

Mandatarul este ținut să va reprezinte interesele în scopul îndeplinirii celor arătate în procura autentificată de către notarul public, acesta fiind direct raspunzător de faptele sale.

Continutul procurilor poate fi divers si complex în concordanța cu situațiile din viața de zi cu zi, notarul public putând solicita acte doveditoare după caz.

Mandatul astfel acordat are o valabilitate limitata, stabilita de dumneavoastra sau de legislația speciala si poate fi revocat expres sau tacit în orice moment.

Intrebări Frecvente

Cat durează întocmirea unei procuri?

În general astfel de documente se pot realiza în cursul aceleiași zile, în care vă prezentați la biroul notarial și solicitați îndeplinirea procedurii.

Cu toate acestea, în funcție de gradul de dificultate al documentului solicitat, precum și de gradul de încarcare al operatorilor, este posibil să fie nevoie să vă programăm în cursul unei alte zile. Pentru a evita eventualele așteptări prelungite, cel mai indicat este să ne contactați în prealabil. Vă mulțumim.

Cât ma va costa întocmirea unui astfel de act?

Costurile întocmirii unui astfel de documente pot varia in functie de complexitatea acestuia si de necesitatea adaptarii sau modificării documentului prezentat pentru a fi în concordanță cu prevederile legii și bunelor moravuri. Pentru a afla un cost exact, vă rugăm să ne contactați.

Diverse tipuri de procuri si acte necesare

Procuri în legătură cu bunuri imobile
 • Actele de identitate a mandatantului/ mandanților (proprietar/ coproprietari)
 • Actul doveditor a proprietății
 • Încheierea de intabulare
 • Copia cărții de identitate a persoanei/ persoanelor împuternicite
 • Datele imobilului care urmeză să se cumpere (dacă este cazul)
 • Datele persoanei care urmează să primească bunul prin donație (dacă este cazul)
Procuri în legătură cu autovehicule
 • Actele de identitate a mandatantului/ mandanților
 • Certificatul de înmatriculare
 • Cartea de identitate
 • Actul de proprietate
 • Copia cărții de identitate a persoanei/ persoanelor împuternicite
Procuri pentru reprezentarea la succesiune în procedura notarială
 • Actele de identitate a mandatantului/ mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/ persoanelor împuternicite
 • Certificatul de deces al autorului moștenirii
 • Acte de stare civila care sa dovedeasca vocatia la mostenire
 • Testamentul, daca este cazul
Procuri în legătură cu persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, persoane juridice cu sau fără scop lucrativ
 • Actele de identitate a mandatantului/ mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/ persoanelor împuternicite
 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului
 • Actele de constituire ale societății
 • Actele prin care se autorizează persoana fizică
 • Actele din care rezultă împuternicirea persoanei care se prezintă în fața notarului
 • Certificat constatator de la Registrul Comertului
 • Dovada rezervării denumirii firmei (în cazul procurilor ce se dau în vederea constituirii persoanei juridice)
Procuri pentru reprezentarea în instanță
 • Actele de identitate a mandatantului/ mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei / persoanelor împuternicite
 • Date cu privire la cauza dedusă judecății