Onorariile minimale ale Notarilor Publici sunt stabilite în principiu sumă fixă sau procentual- în functie de valorile din act, conform ordinului MJ nr 46/C/2011, publicat in M.Of nr. 133/22.02.2011, cu modificările și completările ulterioare. Anumite onorarii se pot stabili în mod liber, conform Ordinului 3926/2018

Tarife

Tarifele se percep în raport de complexitatea actului, de durata serviciului, de cazuistica pe care o implică speța. Având în vedere complexitatea operațiunii de taxare, în acest domeniu, pe lângă ilegalitatea existenței acestei modalități, coinsiderăm că nu este indicată utilizarea calculatoarelor on-line deoarece acestea vor creea cu siguranță confuzii publicului neavizat și nu vor reda în nicio măsură costurile reale ale întocmirii actului.

Pentru aflarea estimativă a unor costuri recomadăm utilizarea cel puțin a unor servicii de comunicare on-line sau off-line cu angajați ai biroului notariale care pot stabili natura speței și costurile.

Pentru acte simple, tarifele biroului nostru se vor regăsi conform paginilor ce se accesează din prezenta pagină. Chiar și în aceste situații vă rugăm să țineți cont de faptul că aceste tarife sunt afișate informativ, de la caz la caz putând apărea diferențe.

Vă mulțumim pentru înțelegere

Stimați clienți, vă informăm că toate lucrările efectuate în afara programului de lucru  sau pe loc  (fără programare ) presupun perceperea unor tarife majorate.

Pentru a evita orice neplăceri vă rugăm să vă informaţi la depunerea actului în legatură cu costul acestuia. 

Totodată, pentru a evita orice neplaceri, precum și un timp de așteptare prea lung, este indicat ca plata să se efectueze la depunerea actelor, atunci când acest lucru este posibil.

De la caz la caz, biroul notarial oferă scutiri sau reduceri, în conformitate cu Legea, pentru urmatoărele operațiuni :

OPERAȚIUNILE SCUTITE SAU REDUSE - ONORARIU ȘI IMPOZIT
DECLARAȚII:
 • Ajutorul de șomaj
 • Ajutoare sociale
 • Alocația de stat pt copii
 • Acordarea de burse
 • Obținerea de rechizite
 • Obținerea de cazare în cămine
 • Foștii deținuti politici, veterani de război
 • Valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Despăgubiri
 • Declarații necesare procedurii divorțului
 • Succesiuni, pentru moștenitorii minori fără venituri proprii
OPERAȚIUNI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCERE DE ONORARIU:
 • 15%  – actele în care  avocații sau consilierii juridici  au calitatea de dobânditori ai bunului
 • 30% – actele încheiate în cadrul programului Prima casă
 • 70% – actele în care magistrații/soții/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului
 • 90% – actele în care notarii publici/soții/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului
IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT DIN TRANZACTII IMOBILIARE
 • Acte între vii
  • La transferul dreptului de proprietate și al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileste prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.
 • Succesiuni
  • Pentru succesiunile finalizate in termen de pana la 2 ani  nu se plătește impozit
  • Pentru succesiunile finalizate  după 2 ani de la  deces : 1% din valoarea masei succesorale

 *Note

Impozitul la transferul dreptului de proprietate (vânzare, schimb, etc) se calculează la valoarea declarată de părți. În cazul în care aceasta valoare este mai mică decât valoarea de expertiză a bunului, tranzacția se comunică obligatoriu organelor fiscale.

La actele de donație între rude/afini până la  gradul  3 inclusiv, precum și între soți  nu se datorează impozit.

La actele de partaj nu se datorează impozit.

La  actele de schimb  impozitul se calculează la valoarea fiecarui bun în parte.