Analiza duplicatului si a procedurii de eliberare duplicat

Odată cu debutul anului 2013 în materie notarială au existat numeroase noi reglementări, dar de departe cea mai importantă este dată de faptul că actele autentice notariale se întocmesc întru-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, fiecărei persoane parte în act i se eliberează, la cerere, în numărul solicitat, duplicate de pe actul original, care au aceeași forță probantă ca și originalul și, dacă actul constată o creanță certă, lichidă și exigibilă, constituie, ca și originalul, titlu executoriu.

Duplicatul eliberat la autentificarea actului reprezintă redarea fidelă a conținutului actului notarial și a încheierii de autentificare, cu excepția semnăturii părților și a notarului public, existând numai numele și prenumele fiecărui semnatar.

Procedura de eliberarea duplicate de pe înscrisuri notariale, solicitată  ulterior întocmirii actului,  poate fi cerută de către părți, reprezentant legal sau convențional, a succesorilor acestora, precum și a oricărei persoane care justifică un drept sau interes legitim.

Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale poate fi întocmită de către notarul public care deține în arhiva sa originalul actului, fiind o excepție de la competența generală,  conform art. 15 lit d din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și activității notariale.

Duplicatul reprezintă redarea fidelă a conținutului actului și a încheierii notariale, cu excepția semnăturii părților și a notarului instrumentator. În locul semnăturilor originale ale părților și a notarului public instrumentator se menționeaza numele și prenumele fiecărui semnatar.

Duplicatul are aceeași forță probantă ca și originalul.

Dacă înscrisul notarial de pe care se cere duplicat a fost rectificat, solicitantului i se eliberează duplicat atât după conținutul actului, cât și după încheierea de rectificare.

Dacă înscrisul notarial de pe care se cere duplicat a fost revocat sau anulat total sau parțial, notarul public nu poate elibera duplicat de pe acesta.

Cele doua proceduri sunt discticte, fiecare având particularitățile ei, duplicatele eliberate în ziua autentificării, au aceeași dată, poartă același număr de autentic ca și originalul semnat de către părți, nu se percepe onorariu notarial suplimentar, pe când duplicatul eliberat ulterior de către notarul public poartă o data ulterioară întocmirii actului, un alt număr, se percepe un onorariu distinct, se înregistrează și se arhivează în mod diferit.

Avantajul major al eliberării actului autentic notarial într-un singur exemplar original, care poartă semnătura părților și a notarului public instrumentator,  ce se păstrează în arhiva biroului, este dat de faptul că se reduce, poate chiar elimină, posibilitatea falsificării înscrisurilor notariale ce poartă semnătura părților. Încheierea actului autentic notarial într-un singur exemplar original, o întalnim și în state precum Franța, Belgia, Italia, Germania, etc.

Procedura eliberării duplicatelor actelor notariale  reprezintăun avantaj pentru părți care, atunci când  au pierdut  înscrisurile întocmite de notarul public, pot obține  acte cu aceeași forță probantă, fiind astfel feriți de neajunsurile  lipsei actelor  necesare dovedirii drepturilor pe   care le au.