Condițiile aplicării reprezentării succesorale

Condițiile aplicării reprezentării succesorale

Reprezentarea succesorală este o instituție aparte, având o arie de aplicare specifică. Astfel, distingem două categorii de condiţii: cu privire la cel reprezentat şi cu privire la reprezentant. 1. Condiţiile cu privire la reprezentat pot fi stabilite analizând...
Reprezentarea succesorală – noțiuni generale

Reprezentarea succesorală – noțiuni generale

Instituţie cunoscută încă de pe vremea romanilor, reprezentarea succesorală are cu precădere un rol de protecţie  şi de restabilire a unui echilibru care riscă să fie  deteriorat prin aplicarea riguroasă a principiilor clasice ale devoluţiunii succesorale. Noul Cod...
Conținutul testamentului

Conținutul testamentului

Este stabilit, în principiu, de prevederile art 1035 NCC. Conform primei teze a acestui articol, principalul obiect al testamentului se refera la aspectul patrimonial, respectiv la modalitatea de transmitere a patrimoniului testatorului, în tot sau în parte, către...
Testamentul

Testamentul

1. DEFINITIE Testamentul – ca si act care sta la baza transmisiunii testamentare a mostenirii –  este definit in art 1034 NCC  ca fiind “actul unilateral, personal si revocabil, prin care o persoana, numita testator, dispune, in una dintre formele...
Introducere în studiul testamentului

Introducere în studiul testamentului

Moştenirea unui defunct se poate transmite către persoanele chemate să o culeagă atât în temeiul legii cât şi în temeiul unui testament. Dacă în prima  situaţie, fundamentul vocaţiei succesorale îl reprezintă legea, cu regulile ei clare, în cea de-a doua situaţie...
Dreptul la moștenire al descendenților

Dreptul la moștenire al descendenților

Notiunea de “descendenti” in acceptiunea legii Drepturile succesorale ale descendentilor sunt prevazute de  art. 975 NCC.In categoria descendentilor se  includ copiii defunctului si urmasii acestora,  la nesfarsit, intrucat vocatia succesorala a acestora...